"Du er værdifuld, fordi du er dig, og du betyder noget ind til det sidste sekund i dit liv. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, ikke kun for at du skal dø i fred, men også så du kan leve ind til du dør”

Dette citat stammer fra Dame Cicily Saunders grundlæggeren af hospicefilosofien, som stammer fra England, hvor den såkaldte hospicebevægelse opstod i 1960'erne. Dame Cicily Saunders døde som 87 årig i 2005. Hun beskrev en omsorgsteori, hvor der skulle være fokus på omsorg og livskvalitet, holdninger, uddannelse, forskning og den frivillige indsats.

Hospice Søholms indsats bygger på hospicefilosofien og WHO's definition af palliation.