Hospice Søholm er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Region Midtjylland.

Hospice Søholm har egen bestyrelse, som sammen med hospiceledelsen sikrer en organisation, som:

  • leverer en høj faglig kvalitet, der lever op til Sundhedsstyrelsens krav om hospicedrift
  • til enhver tid er i stand til at omstille sig i takt med de skiftende krav og forventninger, samfundet har til et hospice
  • har opmærksomhed på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljøet


Den specialiserede lægefaglige dækning leveres af Enhed for Lindrende Behandling ved Aarhus Universitetshospital.

TV-indslag fra Hospice Søholm