I Region Midtjylland kan du få dækket udgifterne til elektroder i forbindelse med brug af private hjertestartere.

Søg refusion for elektroder

Betingelser for refusion

Hvis du ejer en hjertestarter, kan du søge om at få refunderet udgifter til elektroder.

Det kræver:

Du kan kun få dækket udgifter til elektroder. Der refunderes ikke udgifter til fragt af elektroder, batterier, eftersyn af hjertestarteren eller lignende.

Sådan foregår refusionen

Det er Præhospitalet, der står for at refundere udgifter til elektroder.

Du skal som ejer af hjertestarteren gøre følgende:

  • Skriv til Præhospitalet på adressen hovedpostkasse@ph.rm.dk, hvor du anfører ”REFUSION AF ELEKTRODER” i emnefeltet.
  • Oplys præcis, hvor og hvornår hjertestarteren har været i brug.

Præhospitalet sender dig herefter en vejledning til, hvordan du laver en elektronisk faktura, så du kan få udgifterne refunderet.

Bemærk, at Præhospitalet skal kontaktes hver gang, der ønskes refusion af elektroder.

Har du spørgsmål

Skriv til Præhospitalet på hovedpostkasse@ph.rm.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål som hjerteløber?

Skriv til: hjerteloeber@ph.rm.dk.

Hvis du har spørgsmål om refusion,

Skriv til Præhospitalet på hovedpostkasse@ph.rm.dk.