Det er vigtigt ,at du medbringer sundhedskortet, det tidligere sygesikringskort, hver gang du skal til undersøgelse eller behandling i sundhedssystemet.

Hvad er et sundhedskort?

Det gule sundhedskort (tidl. sygesikringsbeviset) er dit personlige "adgangskort" til den offentlige sygesikrings ydelser. Det er derfor et vigtigt dokument, du skal medbringe, hver gang du skal til læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, fodterapeut, kiropraktor, psykolog, apotek, hospital og på kommunen.

Lægehjælp er som hovedregel gratis. Til en række andre behandlinger betaler sygesikringen et tilskud og du selv den resterende del af udgiften.

Bestil nyt sundhedskort

Du kan bestille et nyt sundhedskort på borger.dk eller ved din kommunes borgerservice.