Små børn er generelt meget nysgerrige og putter alt i munden. Det er ikke kun mærkede kemikalier, der er giftige. Også opvaskemaskinemiddel, cigaretter, planter, vitaminpiller, medicin med mere skal opbevares, så små børn ikke kan komme til det.


Symptomer

Afhænger af hvad barnet har indtaget

Nogle forgiftninger giver først symptomer sent i forløbet, andre med det samme

Barnet kan kaste op, blive sløvt, få diarré, påvirket vejrtrækning, hoste og blive bevidstløst


Hvornår søger man læge

Ring evt. til Giftlinien på Bispebjerg Hospital: 8212 1212


Behandling

Skyl straks øjnene eller huden med rindende vand - hvis dit barn har fået giftstof på huden eller i øjnene

Rens barnets mund for det der er synligt - hvis barnet har indtaget fx medicin, vitaminpiller, cigaretter eller planter


Forebyggelse

Gem altid farlige ting, inklusive cigaretter, hvor børnene ikke kan få fat i dem

Put ikke farlige ting i en anden emballage

Hæld vandet fra elkedel/kaffemaskine med det samme, når du har afkalket den, så du ikke glemmer det

Undgå giftige planter i hjemmet

Al medicin, også vitaminpiller, bør opbevares i børnesikret skab

Lad aldrig rengøringsmidler, plantegødning og opvaskemidler stå under køkkenvasken eller andre steder, hvor barnet kan få fat i det

Vi anbefaler et aflåst skab


Gode råd

Spørg sundhedsplejen til råds hvis du gerne vil vide mere om giftige planter m.m.


Institution/dagpleje


Gå direkte til

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.