k3_4616-Forældrevejledninger_bred_B.png

Kighoste skyldes en infektion med en smitsom bakterie.

Der går 3-14 dage, fra barnet er smittet, til symptomerne begynder.

Spædbørn bliver ofte meget syge af infektionen.

Der vaccineres mod kighoste, når børn er 3, 5 og 12 måneder samt 5 år gamle. Vaccinationen giver dog ikke fuldstændig beskyttelse, og barnet kan godt få kighoste flere gange, men så har sygdommen et mildere forløb.

Sygdommen har to stadier:

  • forkølelsesperioden, som varer 1-2 uger
  • hosteperioden, som varer 2-8 uger.

Smitte

Barnet smitter mest i forkølelsesstadiet og kan smitte i op til 8 – 9 uger, efter sygdommen er startet


Symptomer


Gode råd

Vær opmærksom på, at barnet ikke har for meget tøj på, hvis det har feber

Frisk luft. Luft gerne ud flere gange dagligt

Oplys de familier med spædbørn, som I har haft kontakt med, at jeres barn har kighoste


Hvornår søger man læge


Behandling

Giv smertestillende medicin efter aftale med en læge

Lindr symptomerne


Forebyggelse

Orienter jer, om der er kighoste i lokalområdet og i mødregruppen

Vær opmærksom på, at hvis jeres barn er under 3 måneder er det ekstra modtageligt for smitte

God hygiejne. Vask altid hænder efter kontakt med barnet


Institution/dagpleje

Kontakt med spædbørn (0 – 6 måneder) bør dog undgås

Oplys institutionen om, at barnet er smittet med kighoste


Gå direkte til

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.