k3_4616-Forældrevejledninger_bred_B.png

RS er forkortelsen for respiratorisk syncytialvirus.

Hos spædbørn og småbørn under 3-4 år, kan den fremkalde forskellige grader af astmatisk bronkitis og lungebetændelse.
Jo yngre barnet er, jo mere påvirkes det af virus. Især børn under 6 måneder kan blive alvorligt syge.

Virusset danner sejt slim, som er vanskeligt for barnet at hoste op. RS-virus forekommer oftest fra november til april.

Man kan smittes med RS-virus flere gange.

Sådan konstateres RS-virus


Smitte

Barnet kan smitte i 1-2 uger efter sygdommen er brudt ud

RS-virus smitter ved kontakt med spyt eller snot

Virusset kan holde sig levende på ting i op til 8 timer


Symptomer

Forkølelsessymptomer

Evt. feber

Sejt slim som kan være vanskeligt at hoste op

Besværet hvæsende vejrtrækning

Længerevarende hosteanfald, som ofte ender med, at barnet kaster op

Barnet bliver ofte mat og træt og har færre kræfter til at spise, drikke og hoste

Typisk forløb


Gode råd

Lad barnet sove køligt og ligge højt med hovedet

Giv gerne barnet saltvandsdråber i næsen

Brug evt. "næsesuger" (Købes på apoteket)

Giv barnet rigeligt at drikke

Aktivitet virker slimløsende og fremmer hosten

Vask altid hænder efter kontakt med barnet

Undgå kontakt med små børn (0-6 måneder) for ikke at smitte dem

Undgå at barnet har for meget tøj på, hvis det har høj feber

Undgå at dit barn udsættes for passiv rygning


Hvornår søger man læge

Søg læge, hvis barnet...

Brug først og fremmest din egen læge


Behandling

Antibiotika virker ikke på virus, men på bakterier

Giv evt. smertestillende medicin efter aftale med læge


Forebyggelse

Vask altid hænder efter kontakt med barnet

Undgå kontakt med små børn (0-6 måneder) for ikke at smitte dem


Institution/dagpleje

Barnet kan komme i institution når...

Oplys gerne institution/dagpleje om, at barnet har RS-virus


Om denne vejledning

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.