Tolkebistand

Læs om ret til tolkebistand på sundhed.dk.

Læs om tolkegebyr på retsinformation.dk.

Ring til 29 21 76 48, hvis du har brug for hjælp. Eller kontakt Patientkontoret.

Læs om tolkning på andre sprog

Undtagelse på baggrund af fysisk eller psykisk sygdom

Hvis du mener, at du som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at lære, tale og forstå dansk, skal du enten kontakte din praktiserende læge eller den læge, der behandler dig på hospitalet, og bede om, at lægen vurderer, om du opfylder betingelsen.

Hvis du bliver undtaget, sender lægen dokumentation til Region Midtjylland, og du skal derfor ikke gøre mere.

Klag over afgørelse om tolkegebyr

Brug af vævsprøver og genetiske data

Du kan selv bestemme, om de blod- og vævsprøver og de genetiske oplysninger, du får taget i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet, må bruges til forskning.

Læs på sundhedsdatastyrelsen.dk om brug af vævsprøver og genetiske data.

Tilmeld dig vævsanvendelsesregistret på borger.dk