Hvis du er kommet til skade, så ring altid først. Ring til egen læge hverdage kl. 8-16 og til lægevagten udenfor lægens åbningstid.

Hvornår skal du ringe

Hvis du er kommet akut til skade, kan du få hjælp på skadestue eller akutklinik. Du skal henvises af din egen læge eller lægevagten og skal altid ringe først:

 • Hverdage fra kl. 8.00-16.00: Ring til egen læge
 • Fra kl. 16.00-8.00 på hverdage og hele døgnet weekend og helligdage: Ring til lægevagten på tlf. 70 11 31 31. Mellem kl. 23 og 08 tager Lægevagtens Natberedskab telefonen.

Ring altid 112 ved alvorlig ulykke eller livstruende sygdom.

Hvornår er det akut?

Ring altid til egen læge eller lægevagten, hvis du er komme akut til skade.

 

En akut skade kan for eksempel være, hvis du:

 • Har skåret dig og eventuelt skal sys
 • Hvis du er faldet og har mistanke om, at du har brækket noget
 • Er blevet forbrændt
 • Skal have fjernet et fremmedlegeme fra øje eller næse

Når du ringer

Din egen læge eller lægevagten vurderer i løbet af jeres samtale, hvad der skal ske, og om du skal henvises til skadestue eller akutklinik. 

Du kan blive

 • Vejledt i telefonen
 • Henvist til behandling hos egen læge eller lægevagten
 • Henvist til behandling på skadestue eller akutklinik

Din egen læge og lægevagt kan behandle mindre skader

Det er ikke altid, at du skal på skadestuen, da din egen læge eller lægevagten kan klare flere mindre skader.

Vær altid klar til at oplyse

 • Navn og CPR-nummer
 • Oplysninger om eventuel medicin
 • Hvad der er sket, og hvilke smerter du har

Hvis du skal på skadestuen

Hvis din egen læge eller lægevagten vurderer, at du skal på skadestuen eller en akutklinik, får du besked om, hvor du skal møde op. Lægen kontakter skadestue eller akutklinik og giver besked om, at du kommer. Du skal ikke selv ringe til dem.

Når du kommer

Meld din ankomst

Når du kommer til skadestuen eller akutklinikken, skal du enten scanne dit sundhedskort eller melde dig i receptionen. Der kan være forskelle på de enkelte akutmodtagelser, skadestuer og akutklinikker.

Du skal altid ringe til din egen læge eller lægevagten, før du møder op.

Ventetid

Der kan være ventetid til at komme til på akutmodtagelsen, skadestuen eller akutklinikker. 

Du skal være opmærksom på, at venteområdet ikke kun er for patienter, som sidder i kø til skadestue eller akutklinik. Andre patienter skal f.eks. ind til lægevagten, have taget blodprøver eller røntgen. Du vil derfor opleve, at nogle patienter kommer ind til behandling før dig, selvom de er ankommet til venteområdet senere end dig.

Får du det dårligt i ventetiden

Hvis du får det dårligere, mens du venter, er du velkommen til at henvende dig i receptionen eller til sygeplejersken.

Din behandling

Når det er din tur, bliver du hentet i venteområdet af en læge eller sygeplejerske. 

Du bliver undersøgt af en læge eller sygeplejerske. Nogle skader bliver behandlet med det samme, fx hvis du skal sys.

Andre skader kræver flere undersøgelser. Det kan for eksempel være, at du skal have taget røntgenbilleder, hvis vi har mistanke om, at du har et brud på en knogle.

Adgang for pårørende

Du må gerne tage med din pårørende på skadestuen eller akutklinikken.

I travle perioder er der mange patienter og pårørende i venteområdet på samme tid. Derfor ser vi gerne, at I begrænser antallet af pårørende, der kommer med.

Adresser på skadestuer og akutklinikker

Du finder skadestuer og akutklinikker i hele Region Midtjylland på hospitaler og sundhedshuse. Du skal altid ringe til egen læge eller lægevagten og lave en aftale, før du møder op.

Hvis du ikke har adgang til egen læge

Hverdage kl. 8-16

Turister og borgere, som ikke har adgang til egen læge, kan ved behov for akut lægehjælp kontakte

 • nærmeste praktiserende læge. Find praktiserende læger her.
 • lægevagten på tlf. 70 11 31 31.  På hverdage fra kl. 8 til 16 er lægevagten bemandet med erfarne sygeplejersker.

Hvor kan man blive behandlet?

Skadestuer og akutmodtagelser kan behandle både større og mindre skader og du kan blive behandlet af både læger og behandlersygeplejersker. Hvis du bliver bragt til hospialet med en ambulance kommer du også til akutmodtagelsen.

Akutklinikkerne kan behandle mindre skader og er bemandet med behandlersygeplejersker.

Egen læge og lægevagten kan behandle en række mindre skader. 

Ofte stillede spørgsmål