Klage over afgørelse

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen eller erstatningens størrelse, kan du klage til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Klag over afgørelse fra Patienterstatningen

Når der sker noget, som ikke skulle være sket

Som patient eller pårørende har du tre muligheder, hvis du oplever, at der er sket noget ved dit møde med sundhedsvæsenet, som ikke skulle være sket:

 • Du kan rapportere en utilsigtet hændelse
 • Du kan klage
 • Du kan søge erstatning

Læs om utilsigtede hændelser på stps.dk.

Meld en utilsigtet hændelse

Lokal dialog ved klage

Når du klager til Styrelsen for Patientklager over den sundhedsfaglige behandling, bliver du i klageskemaet tilbudt en dialog.

Læs om muligheder for lokal dialog, fx med afdelingsledelse, på stpk.dk.

Læs om bisidderordningen hos danskepatienter.dk.

Klage over psykologer

Klager over psykologer uden for sundhedsvæsenet behandles af Psykolognævnet.

Læs om klager over psykologer uden for sundhedsvæsenet (Psykolognævnet).

Klager over serviceniveau i Region Midtjylland

Du kan fx klage over ventetiden i venteværelset, personalets opførsel, lokaleforhold, mad og rengøring.

Hospitaler m.v.

Du kan klage over:

 • et af regionens hospitaler
 • Psykiatrien
 • den præhospitale indsats

Du kan klage digitalt ved at bruge formularen længere nede. Du får kopi af din klage i Digital Post.

Du kan også klage ved at skrive til ledelsen på det pågældende hospital eller til:

Region Midtjylland
Regionssekretariatet
Skottenborg 26
8800 Viborg

Praksissektoren

Hvis klagen vedrører:

 • praktiserende læger, vagtlægeordning og speciallæger
 • fysioterapeuter
 • psykologer
 • kiropraktorer
 • fodterapeuter

skal den behandles af det samarbejdsudvalg, der er mellem regionen og behandlerens forening.

Du kan klage digitalt ved at bruge formularen længere nede. Du får kopi af din klage i Digital Post.

Du skal klage skriftligt til regionen. Du skal klage senest 6 uger efter, at det forhold, der giver anledning til klagen, er kommet til dit kendskab.

Klag over serviceniveau