Nyt fra 1. marts

Fra 1. marts tager Lægevagten fortsat telefonen mellem kl. 16 og 23 på hverdage og kl. 08 og 23 i weekenden, men som noget nyt vil Lægevagtens Natberedskab tage telefonen om natten mellem kl. 23 og 08.

Lægevagtens Natberedskab drives af Præhospitalet i Region Midtjylland, som i forvejen driver bl.a. AMK-vagtcentralen og ambulancerne.

Når Region Midtjylland overtager telefonerne om natten fra de praktiserende læger, skal det bl.a. være med til at sikre bedre tid hos de praktiserende læger til at hjælpe patienterne i dagtimerne.

Læs mere om den akutte hjælp på www.akut.rm.dk

Hvem bemander Lægevagtens Natberedskab?

Skal du i kontakt med Lægevagtens Natberedskab, skal du ringe på 70 11 31 31. Dit opkald bliver besvaret af læger eller sygeplejersker mellem kl. 23-08.  

Vurderer man i telefonen, at du har brug for et sygebesøg i hjemmet, får du hjælp af en erfaren paramediciner, ambulancebehandler eller sygeplejerske. Når de kommer på sygebesøg i hjemmet, sker det i en af Præhospitalets gule biler.

Du kan også blive henvist til en af de natåbne lægevagtkonsultationer i Aarhus og Gødstrup. Her vil der være en læge samt en sygeplejerske til stede.

Hvilken hjælp kan du få?

Lægevagtens Natberedskab vurderer i løbet af jeres samtale, hvad der er behov for. Det kan fx være:

  • Vejledning over telefon eller video
  • Henvisning til en af de natåbne lægevagtskonsultationer i Aarhus og Gødstrup
  • Henvisning til en skadestue
  • Et sygebesøg i hjemmet.

Du kan opleve lidt længere ventetid på en fysisk konsultation eller besøg i hjemmet om natten end om aftenen.

Hvornår skal jeg ringe?

Lægevagten og Lægevagtens Natberedskab er til sygdom og skade, der ikke kan vente til egen læge åbner. Ved alvorlig ulykke og livstruende sygdom skal man ringe 1-1-2.