Ret til information, samtykke til behandling, tolkebistand, patientansvarlig læge og brug af vævsprøver og genetiske data.