Hvad er en patientansvarlig læge?

Patienter bliver, hvor det er fagligt relevant, tildelt en patientansvarlig læge på sygehuset. Ved nogle forløb ved vi ved den første kontakt, at du skal have en patientansvarlig læge, mens andre forløb udvikler sig fra at være simple til at være mere komplekse, og når det sker, får du en patientansvarlig læge.

Din patientansvarlige læge er en navngiven læge, som har det overordnede ansvar og overblik for dit behandlingsforløb. Det betyder, at du kan kontakte din patientansvarlige læge, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget i forbindelse med dit forløb, fx din medicin, behandling, undersøgelser osv.

Beslutninger om behandling

Din patientansvarlige læge bliver involveret i alle større beslutninger om din behandling. Det er ikke sikkert, at du ser din patientansvarlige læge hver dag eller hver gang, du er i kontakt med sygehuset, men hvis lægen ikke kan være til stede, vil det være en kollega fra din læges team, der tager over.

Din patientansvarlige læge vil i alle tilfælde blive involveret, hvis noget i din behandling er blevet ændret eller skal ændres.

Din behandlingsplan

I forbindelse med behandlingen på sygehuset bliver der oprettet en behandlingsplan. Planen godkendes af den patientansvarlige læge og patienten er selv med på råd i planens udformning. 

Behandlingsplanen indeholder

  • en plan for undersøgelser og behandling
  • afklaring af om du har behov for anden hjælp
  • en vurdering af, hvor lang tid din indlæggelse vil vare
  • en aftale om, hvornår du og din patientansvarlige læge skal tale sammen igen

Kontakt din patientansvarlige læge

Personalet udleverer et kort med lægens navn, et telefonnummer og evt. en mailadresse.

Du kan ringe på nummeret på hverdage i dagtiden. Det vil typisk være en sygeplejerske eller sekretær, du får kontakt med. De formidler kontakten videre, så lægen kan ringe til dig senere på dagen.

Når du er hjemme

Når du er hjemme, kan du kontakte din patientansvarlige læge, hvis der er  problemer eller spørgsmål, der har forbindelse med dit forløb på hospitalet, og som du ikke umiddelbart kan løse med din praktiserende læge.

Behov for akut hjælp

Hvis du er hjemme og har brug for hjælp, der ikke kan vente, skal du altid kontakte din praktiserende læge eller Lægevagten.

Mens du er indlagt

Tal med personalet, hvis du har spørgsmål. Så vil de sørge for, at den patientansvarlige læge får besked og bliver involveret, hvis der er behov for det.