Hvornår skal du ringe?

Se ikke tiden an, hvis du tror, der kan være sket en forgiftning. Det kan vare flere timer, inden man viser tegn på forgiftning.

  • Ring til giftlinjen 82 12 12 12
  • Ved åndedrætsbesvær,​ indtag af ætsende stoffer, sløvhed​, bevidstløshed, kramper eller massiv udsættelse: Ring 112 og giv førstehjælp
Giftlinjens hjemmeside

Når du ringer

Giftlinjen vil gerne have dit navn, cpr-nummer og telefonnummer, som du bedes oplyse, når du ringer. Der vil også være mulighed for at være anonym.

Hvis du tager til lægen eller på skadestuen

Medbring altid produktet, medicinglasset, emballagen, plantedele evt. sikkerhedsdatablad eller lignende, hvis du tager til lægen eller på skadestuen.