Vælg et andet offentligt hospital

Som patient kan du som udgangspunkt frit vælge mellem alle offentlige hospitaler i hele landet. Rettigheden hedder frit sygehusvalg.

En hospitalsafdeling kan afvise patienter, hvis afdelingen har væsentligt længere ventetid end andre lignende afdelinger.

Sådan gør du

Hvis du gerne vil på et andet offentligt hospital, kan du kontakte den afdeling, du er henvist til. De vil så sørge for at sende din henvisning til det hospital, du har valgt.

Kontakt Patientkontoret for at høre om dine muligheder.

Se ventetiden på de offentlige hospitaler på mitsygehusvalg.dk

Læs mere om retten til at vælge et andet offentligt sygehus på sundhed.dk.

Vælg et privathospital

Hvis vi ikke kan tilbyde dig behandling inden for de frister, der gælder, kan du i nogle tilfælde også vælge at komme på et privathospital.

Rettigheden hedder udvidet frit sygehusvalg.

Det står i din indkaldelse, hvis du har ret til at komme på privathospital.

Kontakt Patientkontoret for at høre om dine muligheder.

Læs mere på sundhed.dk om retten til at komme på privathospital.

Se på sundhed.dk, hvilke private hospitaler der har en aftale med regionerne.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Ret til hurtig udredning

Som patient har du ret til at få undersøgt hvad du fejler (blive udredt) inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Hvis du ikke kan blive udredt på et hospital i  den region, du bor i, eller på ét af de private hospitaler, regionen samarbejder med, kan du vælge at komme på privathospital (udvidet frit sygehusvalg).

Kontakt Patientkontoret for at høre om dine muligheder.

Læs mere om retten til hurtig udredning på sundhed.dk.

Maksimale ventetider ved kræftbehandling

Hvis du er henvist med kræft eller mistanke om kræft, er der regler for, hvor længe du højst må vente på dele af din behandling.

De maksimale ventetider gælder ikke:

  • kræftsygdomme, som kræver knoglemarvstransplantation
  • hudkræft, som ikke er modermærkekræft.

Læs om maksimale ventetider på sundhed.dk.

Læs om kræftpakker og opfølgningsprogrammer på sst.dk.

Få vejledning om rettigheder ved livstruende sygdomme

Maksimale ventetider ved visse hjertesygdomme

Hvis du har en iskæmisk hjertesygdom, er der regler for, hvor længe du højst må vente på dele af din behandling.

Der står i din indkaldelse, hvis du har ret til behandling inden for de maksimale ventetider.

Læs om maksimale ventetider på sundhed.dk.

Få vejledning om rettigheder ved livstruende sygdomme

Eksperimentel behandling i udlandet

Du kan få vurderet, om du kan have gavn af en eksperimentel behandling i udlandet eller på private hospitaler i Danmark.

Det gælder, hvis du ikke kan få behandling for din livstruende sygdom på offentlige hospitaler i Danmark.

Det kaldes "second opinion-ordningen".

Læs mere om second opinion på sst.dk.

Kontakt Patientkontoret for at høre om dine muligheder.

Indkaldelse til hospitalet

Når du er henvist til hospitalet, skal hospitalet inden 8 hverdage sende dig tid og sted for din aftale.

Du får derfor en indkaldelse til hospitalet, enten digitalt eller som almindeligt brev.

I din indkaldelse får du at vide, hvilke patientrettigheder der gælder for dig.

Se oversigt over rettigheder sendt med indkaldelser.