Hospicer

Der er fem hospicer i regionen.

Derudover har vi også et børne- og unge hospice

Lindrende behandling

Seks tværfaglige teams

Der er i Region Midtjylland seks palliative teams, der står for den lindrende behandling.

De palliative teams er tværfaglige teams, som yder ekspertbistand til uhelbredeligt syge patienter og deres pårørende, når der er brug for specialiseret omsorg, pleje og behandling.

Målet med den palliative indsats er, at patienten og dennes familie får den bedst mulige livskvalitet gennem hele forløbet.

Det enkelte teams opgaver

  • at sikre en kvalificeret symptombehandling og pleje, uanset om den palliative indsats foregår på hospital, på plejehjem eller i eget hjem.
  • at øge sundhedspersonalets kompetence og viden inden for det palliative område.
  • at koordinere den palliative indsats sektorerne imellem i den enkelte patients forløb.

Find et team

I Region Midtjylland er der et palliativt team tilknyttet følgende hospitaler: