Om pasningsorloven

Hvis du har et nærtstående familiemedlem eller en ven, der har en langvarig og alvorlig sygdom, kan du søge om pasningsorlov. Det er en løsning, der kan give dig mulighed for at hjælpe med pleje- og omsorgsopgaver, og være tæt på, når der er brug for det. Det behøver ikke at dreje sig om en uhelbredelig sygdom.

Med pasningsorlov kan du tage orlov fra dit arbejde for at passe den syge. En pasningsorlov kan være op til 6 måneder. Pasningen kan forlænges i yderligere 3 måneder, hvis der er særlige forhold, der taler for det. Orloven kan desuden deles af flere personer og deles op i kortere perioder, dog af minimum 1 måneds varighed.

Efter aftale med arbejdsgiveren, kan plejeorloven opdeles i kortere perioder.


Om aflastning og afløsning

Når du passer og plejer en tæt på dig, kan du få aflastning eller afløsning gennem kommunen, så du kan få de pusterum, som du har behov for.

Det kan være krævende og hårdt at påtage sig opgaven med at passe og pleje en syg, og ofte er din indsats afgørende for, at den plejekrævende kan blive boende i eget hjem.

Derfor kan du have brug for et pusterum af og til, hvor du kan foretage dig andre ting.

Du kan derfor søge kommunen om at få aflastning eller afløsning. Det er kommunen, der efter en konkret, individuel vurdering af behovet, træffer afgørelse om aflastning eller afløsning.

Gå direkte til

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.