Om at være gravid i Region Midtjylland

Ved den første graviditetsundersøgelse hos din egen læge opretter lægen en svangre- og vandrejournal, der sendes til fødeafdeling og jordemoder.

Under graviditeten vil du blive tilbudt 3 undersøgelser hos din egen læge og 5-7 konsultationer hos en jordemoder. Fødeafdelingen tilbyder en risikovurdering med ultralydsscanning omkring 11.-13. graviditetsuge og igen omkring 18.-21 graviditetsuge. Du - og din partner - vil desuden blive tilbudt at deltage i fødsels- og forældreforberedelse.

I Region Midtjylland er der ca. 15.000 fødsler om året. 97-98 % af fødslerne foregår på regionens fødeafdelinger, og omkring 2,5 % føder derhjemme.

Fødesteder

Gravide i Region Midtjylland kan føde på hospital eller hjemme.

Region Midtjylland har følgende fødesteder: