Når en patient bliver udskrevet fra hospitalet, sender hospitalet kort tid efter et udskrivelsesbrev til den læge, som har henvist patienten. Eksempelvis patientens praktiserende læge eller til den praktiserende speciallæge, der har henvist patienten til hospitalet.

Formålet med udskrivningsbrevet er at sikre, at alle relevante oplysninger om patientens indlæggelse bliver videregivet til de relevante sundhedspersoner for at sikre patientens videre behandling.

Der bliver også sendt et udskrivelsesbrev, når der kun har været tale om en kort kontakt med hospitalet.

I nogle tilfælde vil udskrivelsesbrevet blot være en orientering til den henvisende læge, uden at patienten skal behandles mere. I andre tilfælde indeholder udskrivelsesbrevet information, som den henvisende læge kan bruge i den videre behandling.

Blandt sundhedspersonalet hedder et udskrivelsesbrev en epikrise.