Planlægger du sygehusbehandling i udlandet

Hvis du planlægger at købe sundhedsydelser i et andet EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein, kan du måske få tilskud.

Når du søger forhåndsgodkendelse, skal du vedlægge:

  • kopi af lægehenvisning til hospitalsbehandling
  • en tilladelse fra dig til, at regionen kan indhente flere oplysninger om dine helbredsforhold m.v., som er nødvendige og relevante for at kunne vurdere din ansøgning
  • en beskrivelse fra det udenlandske hospital af den behandling, som du ønsker at modtage forhåndsgodkendelse til
  • dato for din behandling på det udenlandske hospital
  • pristilbuddet fra det udenlandske hospital.

Hvis du ikke bor i Danmark, skal du også vedlægge:

  • en kopi af dit særlige gule sundhedskort.

Send ansøgning

Send ansøgning om forhåndsgodkendelse digitalt eller til denne adresse. Husk bilag.

Region Midtjylland
Juridisk Kontor
Skottenborg 26
Postboks 21
8800 Viborg

Læs på stps.dk om køb af behandling i udlandet.

Kontakt Patientkontoret, hvis du har brug for hjælp.

Send ansøgning om forhåndsgodkendelse

Planlægger du anden behandling end sygehusbehandling i udlandet

Hvis du er sygesikret i Danmark og har et gyldigt gult sundhedskort eller et særligt sundhedskort, kan du søge om tilskud til behandling foretaget i et andet EU-/EØS land.

Du kan søge om tilskud ved Region Midtjylland, hvis du er blevet behandlet af en praktiserende sundhedsperson i et andet EU-/EØS land (dog ikke Schweiz).

Før ansøgning

Hvis behandlingen kræver henvisning i Danmark, skal du også bruge henvisning for at få tilskud.

Du skal ikke søge forhåndsgodkendelse.

Efter ansøgning

Det kan tage op til 8 uger at behandle din ansøgning.

Læs om køb af behandling i udlandet på stps.dk.

Se listen over de behandlinger, du kan få tilskud til, på stps.dk.

Kontakt Patientkontoret, hvis du har brug for hjælp.

Tilskud

Du kan kun få refunderet det beløb, der svarer til, hvad samme eller lignende behandling koster i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark. Og ikke mere end den pris, du har betalt for behandlingen i udlandet.

Tilskud til medicin

Receptordineret medicin købt i et andet EU/EØS-land, kan give ret til tilskud. Du kan søge digitalt.

Læs på lmst.dk om receptordineret medicin købt i andet EU- eller EØS-land.

Søg om tilskud til medicin købt i EU/EØS-land

Refusion for behandling hos privatpraktiserende sundhedspersoner og hospitaler som ikke er en del af den offentlige sygesikring

Hvis du er blevet behandlet på et privathospital

Ansøg senest 3 år efter regningen er betalt.

Udfyld skema og send til:

Region Midtjylland
Att. Juridisk Kontor
Skottenborg 26
8800 Viborg

Hvis du er blevet behandlet hos privatpraktiserende sundhedsperson

Praktiserende sundhedspersoner er bl.a. læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger og speciallæger.

Ansøg senest 3 år efter regningen er betalt.

Udfyld skema og send til:

Region Midtjylland
Att. Praksisadministrationen
Skottenborg 26
8800 Viborg

Kontakt Patientkontoret, hvis du har brug for hjælp.

Tog du til udlandet for at få sygehusbehandling

Du kan få tilskud til planlagt behandling på et sygehus i et EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein.

Du skal i mange tilfælde have en forhåndsgodkendelse fra regionen, og du skal vedlægge en række dokumenter.

Send ansøgning på sikker mail, eller til:

Region Midtjylland
Juridisk Kontor
Skottenborg 26
Postboks 21
8800 Viborg

Læs om betingelser for tilskud  og om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i udlandet på stps.dk.

Læs på stps.dk om dine rettigheder.

Kontakt Patientkontoret, hvis du har brug for hjælp.

Send ansøgning og bilag for at få refusion (att. Juridisk Kontor)

Tog du til udlandet for at få anden behandling end sygehusbehandling

Som udgangspunkt kan du få tilskud til behandling i et EU/EØS-land (ikke Schweiz), som enten er gratis i Danmark, eller som du kan få tilskud til i Danmark. Fx behandling hos praktiserende læge, tandlæge eller kiropraktor.

Hvis behandlingen kræver henvisning i Danmark, skal du bruge en henvisning for at få refusion.

Se liste over de behandlinger, du kan få tilskud til, på retsinformation.dk.

Krav til regningen

  • Send kopi af regningen - men original regning, hvis du er behandlet i Irland
  • Man skal kunne se, hvilken møntfod regningen er udstedt i (fx Euro)
  • Man skal kunne se navn og cpr-nummer på den, der har modtaget behandling

Hvis der ikke er en klar beskrivelse af behandlingen på regningen, skal du selv beskrive, den behandling du modtog.

Søg refusion

Udfyld og send ansøgningsskemaet digitalt på borger.dk, eller til:

Region Midtjylland
Praksisadministration
Skottenborg 26
8800 Viborg
Mrk. EU refusion

Det kan tage op til 8 uger at behandle din ansøgning. Du får refusion på Nemkonto.

Søg refusion

Planlagt behandling på hospital i Danmark, når du bor i EU eller EØS

Planlagt behandling i Region Midtjylland

Kontakt det hospital, du ønsker at blive behandlet på. Hospitalet beslutter, om du kan modtages til behandling der.