Hospice Søholm modtager gerne donationer, gaver og støtte, som kan bidrage til glæde og gavn for patienter og pårørende.

Donationer indgår ikke i det daglige driftsbudget, men bliver anvendt i forhold til eventuelle ønsker fra donator.

Dersom donator ikke har ønsker for anvendelsen, vil midlerne bruges til gavn for patienter og pårørende.

For yderligere oplysninger kontakt:
sekretær Lone Riis
e-mail: lone.riis@hospice-soeholm.dk
Tlf. 7841 3333