MISSION

Hospice Søholm yder en specialiseret, tværfaglig lindrende indsats til livstruende syge og døende mennesker med komplekse palliative problemstillinger.

Indsatsen tager udgangspunkt i det enkeltes menneskes værdier og omfatter de fysiske, psykosociale og åndelige/eksistentielle behov.

På hospice skabes der rammer for at leve livet med den bedst mulige livskvalitet for det enkelte menneske og dennes pårørende, uanset om det drejer sig om et symptomlindrende ophold eller ro og rum til en værdig livsafslutning.

Der drages også omsorg for de pårørende efter hospiceopholdet.

 

Kerneopgave:

I samarbejde skaber vi de bedst mulige rammer for patientens sidste tid.

 

VISION

Hospice Søholms tværfaglige indsats bygger til stadighed på den nyeste viden indenfor det palliative område.

 • Vi er ”spydspids” indenfor udviklingen og formidlingen af den palliative indsats.
 • Vi synliggør den viden og erfaring, vi har, gennem formidling og aktiv deltagelse i relevante fora lokalt, regionalt og nationalt.
 • Vi udfordrer os selv gennem dialog med patienter, pårørende, samarbejdspartnere og andre palliative videns miljøer.
 • Vi giver plads til nysgerrig og kritisk refleksion over egen praksis.
 • Vi fastholder fokus på etiske dilemmaer og udfordrer dristigt os selv og andre.

STRATEGI

For at opfylde visionen for Hospice Søholm vil vi:

 • Kontinuerligt udvikle den faglige kvalitet både lokalt, regionalt og nationalt
 • Styrke og udvikle kvaliteten af det tværsektorielle samarbejde mellem hospicer, palliative teams, hjemmeplejen, hospitaler og praktiserende læger
 • Tiltrække de bedste tværfaglige kvalifikationer og kompetencer
 • Sikre et stimulerende læringsmiljø præget af faglig nysgerrighed og innovation
 • Udvikle og kombinere den professionelle tværfagliglighed med medmenneskelighed, så der eksisterer en høj faglig kvalitet kombineret med omsorg, nærvær og rummelighed
 • Fokusere på værdibaseret ledelse og samarbejde ud fra en anerkendende tilgang
 • Bestræbe os på at skabe og vedligeholde en kultur præget af imødekommenhed, kreativitet og nærvær. 

VÆRDIER

Vores grundlæggende værdier er:

                     

                      DIALOG – DYGTIGHED – DRISTIGHED

 

Dialog

Vi ønsker dialog både i forhold til patienter og pårørende – og mellem ledere og medarbejdere.

Vi lytter, er åbne og troværdige, og der er en sammenhæng mellem det, vi siger, og det vi gør.

Vi inddrager, involverer og informerer – samtidigt med, at vi bevarer vores handlekraft.

 

Vi vil et godt og effektivt samarbejde med både interne- og eksterne samarbejdsparter til gavn for patienter og pårørende.

Vi henleder opmærksomheden på eventuelle problemer tidligt, så der kan tages hånd om dem.

Vi værdsætter anerkendelse og kritik.

 

Dygtighed

Vi arbejder på et højt fagligt niveau med stort engagement.

Vi tager udgangspunkt i behovet hos patienten, hvor indsatsen er helhedspræget og omfatter de samlede fysiske, psykologiske, sociale og eksistentielle behov.

Vi har fokus på faglig – og personlig kompetenceudvikling, så vi sikrer det fulde udbytte af de ansattes viden, erfaring og engagement.

Vi arbejder tværfagligt og vil til stadighed udvikle vores faglighed kombineret med medmenneskelighed.

Vores stærke faglighed kombineres med villigheden til selvkritisk refleksion, tværfaglig sparring og videndeling.

Vi har fokus på at skabe den ønskede lindrende effekt for patienten.

Vi samarbejder nationalt omkring den tværfaglige lindrende indsats.  

 

Dristighed

Dristighed er en vigtig forudsætning for at udvikle den lindrende indsats og udfordre eksisterende arbejdsgange.

Vi har en kultur, der fremmer faglig nysgerrighed og innovation, hvor vi hele tiden arbejder på at forbedre vores processer, ydelser og resultater.

Dristighed må aldrig skabe usikkerhed om, at ydelsen er i orden

Dristighed kræver, at både ledelsen og medarbejderne er risikovillige, og at der er en ledelsesmæssig opbakning og åbenhed – også når der begås fejl.