Almindelig fysioterapi med tilskud

Du kan få tilskud til fysioterapeutisk behandling hos fysioterapeuter, der har overenskomst med sygesikringen. Det er en betingelse for at få tilskud, at du har en henvisning fra en læge. Du bestemmer selv, hvilken fysioterapeut eller ridefysioterapeut du vil behandles af.

Sygesikringens tilskud udgør 40% af fysioterapeutens honorar. Visse grupper af handicappede kan dog få hele udgiften betalt af sygesikringen.
Se taksterne på sygeforsikring.dk.

Fysioterapi uden betaling

For at være berettiget til fysioterapi uden egenbetaling, den såkaldte vederlagsfri fysioterapi, skal du opfylde følgende kriterier:

  • Du skal have et svært fysisk handicap (hjælpemidler eller hjælp i hjemmet nødvendigt)
  • Fysioterapien skal have til formål at forbedre den fysiske funktionsevne, vedligeholde funktionsevnen eller forhale en forringelse af funktionsevnen
  • Tilstanden skal være varig (minimum 5 år)

Derudover skal du kunne henføres til en af nedenstående diagnoser:

  • Medfødte eller arvelige sygdomme
  • Erhvervede neurologiske lidelser
  • Fysiske handicap som følge af ulykke
  • Nedsættelse af led- og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtlidelser

Du finder regionens fysioterapeuter i vejviseren på sundhed.dk