Prøvesvar kan være svære at læse og gøre dig unødigt bekymret. Hvis du overvejer at læse et prøvesvar, før du har talt med sundhedspersonalet, er her nogle gode råd:

  1. Overvej at være sammen med en pårørende, når du læser dit prøvesvar.
  2. Overvej, hvornår du læser dit prøvesvar. Er det fx op til en weekend, er der måske lang tid, til du kan få fat på sundhedspersonale, hvis du har brug for at tale med nogen om dit prøvesvar.
  3. Få hjælp til de svære ord. Brug Patienthåndbogen eller den medicinske ordbog på sundhed.dk, hvis du er i tvivl om, hvad de latinske og lægefaglige ord i dit prøvesvar betyder.
    Prøvesvarene er et arbejdsredskab for sundhedspersonalet og derfor er de skrevet i fagsprog.
  4. Skriv de spørgsmål ned som du har til lægen.

Kilde: Dansk selskab for kommunikation i sundhedsvæsenet.