Ikke alle handicap eller tilstande er synlige. Nogle er usynlige, fx ordblindhed, psykiske sygdomme, kroniske smerter, autisme, ADHD, demenssygdomme, hjerneskade, talehandicap, synsnedsættelse, blindhed eller hørehandicap.

At leve med et usynligt handicap eller en tilstand, som ikke umiddelbart er synlig, kan gøre hverdagen mere krævende, og andre mennesker kan have svært ved at forstå de udfordringer, det usynlige handicap giver.

Som en del af arbejdet med at sikre inklusion og lighed i sundhed bakker Region Midtjylland op om den grønne og gule nøglesnor, Solsikkesnoren, der symboliserer et usynligt handicap.

Solsikkesnore kan bæres af borgere, der ønsker at vise, at de har et usynligt handicap og derfor måske har brug for lidt ekstra hjælp, støtte eller tålmodighed.

Læse mere om solsikkesnoren og solsikkeprogrammet.