Maksimale ventetider, hvis du har forsnævring af hjertets kranspulsårer (iskæmisk hjertesygdom)

Vælg et andet offentligt hospital (frit sygehusvalg)

Patientkontoret i Region Midtjylland

Dine data

Hvis du bor i en anden region