Om screening for livmoderhalskræft

Hvad er livmoderhalskræft?

Livmoderhalskræft er en alvorlig sygdom, der hvert år rammer ca. 365 kvinder i Danmark. Cirka halvdelen af kvinderne er yngre end 50 år.

Sygdommen udvikler sig langsomt og skyldes oftest en infektion med HPV (Humant Papilloma Virus). Hos de fleste kvinder vil kroppens immunforsvar sikre, at HPV-infektionen forsvinder af sig selv i løbet af et lille års tid. Men hos enkelte kvinder kan infektionen blive kronisk og medføre celleforandringer i livmoderhalsen. Celleforandringer vil i nogle tilfælde herefter kunne udvikle sig kræft.

HPV og celleforandringer giver sjældent symptomer. Derimod kan livmoderhalskræft give symptomer, fx uventet blødning eller smerter i underlivet.

Ved symptomer fra underlivet bør du kontakte din praktiserende læge, også selvom du følger screeningsprogrammet regelmæssigt. Din læge kan afgøre, om andre udvidede undersøgelser er nødvendige.

Screening for livmoderhalskræft

Formålet med screening for livmoderhalskræft er at finde sygdom så tidligt, at celleforandringer kan behandles, før end livmoderhalskræft udvikles.

Screening for livmoderhalskræft tilbydes alle kvinder mellem 23 og 64 år hvert 3. eller 5. år.

Tilbuddet henvender sig til alle kvinder uden symptomer på livmoderhalskræft, og det er frivilligt, om man vil benytte sig af tilbuddet. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler screeningsundersøgelsen ud fra en samlet vurdering af gavnlige og skadelige virkninger, men det er vigtigt, at du træffer dit eget valg. Sundhedsstyrelsen anbefaler at tage imod tilbuddet om screening for livmoderhalskræft, selvom man er HPV vaccineret. Det skyldes, at vaccinerne kun virker mod de hyppigste HPV typer.

Læs om screening for livmoderhalskræft, samt fordele og ulemper i Sundhedsstyrelsens pjece

Frameld dig screeningsprogrammet

Du kan framelde dig screeningsprogrammet midlertidigt eller permanent. Du kan selv gøre dette på Sundhed.dk, eller du kan kontakte os:

Du kan altid tilmelde dig igen ved at kontakte Afdeling for Folkeundersøgelser.

Hvis du har fået fjernet din livmoderhals, anbefales du at framelde dig screeningsprogrammet. 

 

Før screeningsundersøgelsen

Invitation til undersøgelse

Du modtager første invitation til screening kort efter, du er fyldt 23 år. Sidste invitation modtager du, når du er mellem 60 og 64 år. 

Du bliver inviteret til næste screening for livmoderhalskræft hver 3. eller 5. år efter din seneste screeningsundersøgelse eller invitation.

Tiden mellem screeningsundersøgelserne varierer. Du kan forvente at blive inviteret med følgende intervaller:

 • hvert 3. år for kvinder mellem 23 og 29 år
 • hvert 3. år for kvinder med lige fødselsdato mellem 30 og 49 år
 • hvert 5. år for kvinder med ulige fødselsdato mellem 30 og 49 år
 • hvert 5. år for kvinder mellem 50 og 64 år.

Kvinderder er frameldt screeningsprogrammet, modtager ikke en invitation.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du burde have modtaget en invitation til screening for livmoderhalskræft, opfordres du til at kontakte os.

Kontakt os: Afdeling for Folkeundersøgelser

Invitation for særlige målgrupper

 • Efter kønsskifte: Hvis du har et mandligt CPR-nr., men har en livmoderhals, opfordres du til at kontakte din praktiserende læge for at blive undersøgt for livmoderhalskræft.

Bestil tid til undersøgelse ved praktiserende læge

Du modtager invitationen med Digital Post.

Når du modtager invitationen, skal du selv kontakte din praktiserende læge for at bestille tid til undersøgelsen. Hvis du ikke blev undersøgt sidste gang, du blev inviteret, behøver du ikke vente på at modtage en ny invitation til screening for at kontakte din læge.

Bestil ikke tid under menstruation eller ved graviditet

Du skal vente med at blive undersøgt, til menstruationen er overstået. Blod i prøven kan gøre prøven uegnet.

Hvis du er gravid, skal du vente med at blive undersøgt til otte uger efter fødslen.

Påmindelse om undersøgelse

Hvis du ikke er blevet undersøgt tre måneder efter invitationen, vil du modtage en påmindelse om at bestille tid hos din praktiserende læge.

Hvis du stadig ikke er undersøgt efter yderligere tre måneder, vil du modtage en sidste påmindelse. I dette brev tilbydes du enten at bestille tid hos sin praktiserende læge eller at bestille et HPV-prøvesæt, hvormed du selv kan tage en prøve fra skeden derhjemme.

Screeningsundersøgelsen

Selve undersøgelsen

Screening for livmoderhalskræft kan foregå på to måder:

Undersøgelse ved praktiserende læge

I forbindelse med en gynækologisk undersøgelse tager lægen en celleprøve fra livmoderhalsen med en lille børste, der minder om en vatpind.

Celleprøven bliver sendt til undersøgelse på en patologiafdeling, hvor den undersøges enten for celleforandringer (ved at se på prøven i et mikroskop) eller for HPV. Begge undersøgelsesmetoder er velafprøvede og gode til at forebygge livmoderhalskræft.

Hvilken måde celleprøven undersøges på, afhænger af tidligere prøveresultater, kvindens alder og fødselsdato.

Som hovedregel undersøges celleprøver fra kvinder:

 • mellem 23 og 29 år for celleforandringer
 • mellem 30 og 59 år med lige fødselsdato for celleforandringer
 • mellem 30 og 59 år med ulige fødselsdato for HPV
 • mellem 60 og 64 år for HPV.

For alle kvinder gælder, at nogle celleprøver i udvalgte tilfælde kan blive undersøgt på mere end én måde.

Undersøgelse med HPV-hjemmeprøve

En HPV-hjemmeprøve kan man selv tage hjemme. Man tager en prøve fra skeden med en lille børste, der minder om en tampon med indføringshylster. Efterfølgende skal prøven sendes med posten til undersøgelse på en patologiafdeling. Prøven kan kun undersøges for HPV.

Kun kvinder, der ikke har deltaget i screening gennem længere tid, får dette tilbud. Dette tilbud gives derfor kun sammen med 2. påmindelse om screening.

Læs mere om, hvordan din prøve undersøges

Efter din screeningsundersøgelse

Svar på din screeningsundersøgelse

Du kan forvente svar på screeningsundersøgelsen inden for ca. 4 uger. Hvis det vurderes, at prøvesvaret haster, vil prøven komme foran i køen. Måden, man får svar på, afhænger af, hvordan prøven er taget.

Ved praktiserende læge
Lægen vil få et elektronisk svar på undersøgelsen, og du kan, hvis det er aftalt med lægen, modtage et svarbrev fra Afdeling for Folkeundersøgelser.

Ved HPV-hjemmeprøve
Prøvesvaret bliver sendt fra Afdeling for Folkeundersøgelser med Digital Post. Derudover vil den praktiserende læge modtage en elektronisk kopi af prøvesvaret, hvis du ved bestilling af hjemmeprøven gav samtykke til det. 

Du kan modtage 4 typer af prøvesvar:

 • Normalt svar uden opfølgning
  Et normalt prøvesvar betyder, at der ikke er fundet celleforandringer og/eller HPV. Du anbefales at deltage i screening næste gang, du inviteres. Du vil automatisk blive inviteret til screening igen om 3 eller 5 år, hvis du fortsat er mellem 23 og 64 år.

  Hvis du oplever symptomer på livmoderhalskræft, inden du modtager næste invitation, opfordres du til at henvende dig til din praktiserende læge.

 • Normalt svar med opfølgning
  I enkelte tilfælde kan du blive anbefalet opfølgning, selvom prøvesvaret er normalt. Det kan fx skyldes, at du tidligere har haft celleforandringer. Du skal selv sammen med din læge planlægge en supplerende undersøgelse.

 • Unormalt svar
  Et unormalt svar betyder, at der er fundet celleforandringer og/eller HPV. Ved et unormalt prøvesvar anbefales du at få en supplerende undersøgelse. Du skal selv sammen med din læge planlægge en supplerende undersøgelse.
 • Uegnet svar
  I få tilfælde vil prøvesvaret være uegnet. Det betyder, at prøven ikke kan undersøges. Det kan fx skyldes, at der ikke er nok celler i prøven. Ved et uegnet prøvesvar anbefales du at få taget prøven om. Du skal selv sammen med din læge planlægge en ny undersøgelse.

Hvis du ikke modtager svar på din screeningsundersøgelse, skal du kontakte den læge, der har taget prøven. Hvis du ikke modtager svar på en HPV-hjemmeprøve, skal du kontakte Afdeling for Folkeundersøgelser. Det er også muligt at se prøvesvaret på Sundhed.dk.

Kontakt os: Afdeling for Folkeundersøgelser

Videre forløb

Supplerende undersøgelse

Hvis du anbefales en supplerende undersøgelse, vil dette fremgå af dit prøvesvar. En supplerende undersøgelse kan foregå enten hos din praktiserende læge eller hos en gynækolog. 

Før supplerende undersøgelse

Du anbefales at tale med din praktiserende læge og booke tid til en supplerende undersøgelse. Din læge kan rådgive om, hvornår en supplerende undersøgelse er relevant, og hvor undersøgelsen bør foregå. Hvis undersøgelsen skal foregå ved en gynækolog, skal din praktiserende læge udarbejde en henvisning.

Supplerende undersøgelse

Hvis undersøgelsen foregår hos din praktiserende læge, vil undersøgelsen foregå på samme måde som selve screeningsundersøgelsen.

Hvis undersøgelsen foregår hos en gynækolog foretages oftest en kikkertundersøgelse af livmoderhalsen (kolposkopi). I nogle tilfælde vil der også blive taget små vævsprøver fra livmoderhalsen. Efter undersøgelsen kan du tage hjem igen. Eventuelle vævsprøver skal bagefter undersøges i et mikroskop på en patologiafdeling for at afgøre relevant behandling. 

I forbindelse med selve undersøgelsen skal du aftale med lægen, hvordan og hvornår du kan forvente svar på undersøgelsen.

Efter supplerende undersøgelse

Der er flere mulige svar på en supplerende undersøgelse. Nogle kvinder får besked om at vente på næste invitation til screening, andre anbefales endnu en supplerende undersøgelse, og enkelte kvinder vil få behandling for svære celleforandringer eller livmoderhalskræft.

Hvis du ikke modtager svar på den supplerende undersøgelse, anbefales du at kontakte den læge eller gynækolog, der har taget prøven.

Til pårørende

Pårørende er velkomne til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis pårørende og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende fx hjælpe med, at:

 • bestille tid ved læge eller bestille HPV hjemmeprøve
 • spørge til prøvesvar
 • forberede spørgsmål hjemmefra
 • lytte til, hvad der bliver sagt hos praktiserende læge eller gynækolog.

Info in other languages

For information in other languages (for instance Urdu, Arabic, Turkish) about the Danish cancer screening programmes, see the following links at sst.dk.

Screening for cervical cancer [sst.dk]

Kontakt os

For hjælp og spørgsmål om kræftscreening

Afdeling for Folkeundersøgelser

Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 15
8930 Randers NØ 

Telefon

78 42 01 70
Telefontid: Alle hverdage kl. 9.00-11.00

E-mail

Skriv en sikker e-mail til os (Hav dit MitID klar) 

Selvbetjening livmoderhalskræft

Frameld screeningsprogram eller udsæt tid