Om screening for tarmkræft

Hvad er tarmkræft?

Tarmkræft er en hyppigt forekommende kræftform. Hvert år rammes ca. 5.000 danskere af kræft i tyk- og endetarm, heraf er de fleste over 50 år.

Symptomer på tarmkræft kan fx være:

 • blod eller slim i afføringen
 • mavesmerter 
 • ændret afføringsmønster
 • uforklarligt vægttab.

Hvis du oplever symptomer på tarmkræft, skal du kontakte din praktiserende læge, også selvom du følger screeningsprogrammet regelmæssigt. Din læge kan afgøre, om yderligere undersøgelser er nødvendige.

Screening for tarmkræft

Formålet med screening for tarmkræft er at opdage kræft i et tidligt stadie, så der er bedre og mildere behandlingsmuligheder.

Screening for tarmkræft tilbydes hvert 2. år til alle borgere mellem 50 og 74 år.

Tilbuddet henvender sig til alle borgere uden symptomer på tarmkræft, og det er frivilligt, om man vil benytte sig af tilbuddet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler screeningsprogrammet ud fra en samlet vurdering af gavnlige og skadelige virkninger, men det er vigtigt, at du træffer dit eget valg.

Læs om screening for tarmkræft, samt fordele og ulemper i Sundhedsstyrelsens pjece

Frameld eller gentilmeld dig screeningsprogrammet

Du kan framelde dig screeningsprogrammet selv eller ved at kontakte os

Hvis du har eller har haft tarmkræft, hvis du går til kontrol for polypper i tarmen, er det ikke relevant at deltage i screeningen.

Hvis du har sygdom i tyk- eller endetarmen (fx Morbus Crohn eller Colitis Ulcerosa) og regelmæssigt får udført en kikkertundersøgelse af tarmen, skal du tale med den læge, som du går til kontrol hos, om det er relevant at deltage i screening for tarmkræft.

Før screeningsundersøgelsen

Invitation til undersøgelse

Du modtager automatisk en invitation til første screening ca. 3 måneder efter, du er fyldt 50 år. Du vil modtage den sidste invitation, når du er mellem 73 og 75 år.

Du bliver inviteret til næste screening for tarmkræft to år efter seneste invitation eller to år efter seneste indsendte afføringsprøve.

Borgere, der er frameldt screeningsprogrammet, modtager ikke en invitation.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du burde have modtaget en invitation til screening for tarmkræft, kan du altid kontakte Afdeling for Folkeundersøgelser.

Kontakt Afdeling for Folkeundersøgelser

Forbered dig

Invitation og prøvesæt

Du modtager invitationen med almindelig post. Med invitationen følger et prøvesæt og en vejledning til at tage en afføringsprøven. 

I brevet finder du information om:

 • hvordan du tager afføringsprøven
 • hvordan du skal returnere afføringsprøven
 • filmen "Screening for tarmkræft" viser, hvordan du skal tage afføringsprøven
  Se film
 • hvis du ikke ønsker, at din praktiserende læge skal modtage en kopi af prøvesvaret, skal du fjerne 'samtykke' på sundhed.dk under 'Screening for tarmkræft'.

Mad og drikke

Der er ingen begrænsning for, hvad du må spise og drikke i forbindelse med at tage afføringsprøven. Medicin skal også tages som vanligt.

Menstruation

Ved menstruation skal du vente med at tage afføringsprøven.

Tidspunkt for prøvetagning

Vi anbefaler, at du tager afføringsprøven så hurtigt som muligt efter modtagelsen, men hvis du skal ud at rejse, kan du godt vente med at tage prøven, til du kommer hjem.

Påmindelse

Hvis du ikke har returneret afføringsprøven 45 dage efter invitationen, vil du modtage en påmindelse. Hvis du herefter ikke foretager dig mere, vil du automatisk blive inviteret igen om ca. to år.

Screeningsundersøgelsen

Selve undersøgelsen

Selve undersøgelsen består af en afføringsprøve, som kan tages hjemme.

Prøvesættet indeholder et prøverør med væske og prøvepind. Der medfølger desuden et opsamlingspapir, som skal sættes på toiletkummen. Papiret kan efter brug skylles ud i toilettet. Prøven skal sendes til laboratoriet i den medsendte frankerede kuvert.

Når prøven skal returneres, kan den sendes fra et posthus eller lægges i en postkasse.

På laboratoriet undersøges afføringsprøven for blod. Blod i afføringen kan være tegn på tarmkræft.

Efter screeningsundersøgelsen

Svar på din screening

Som hovedregel er der svar inden ca. 10 dage. Din praktiserende læge vil også modtage en kopi af prøvesvaret med mindre, at du har frabedt dig dette.

Du kan modtage tre mulige prøvesvar:

 • Normalt svar
  Et normalt prøvesvar betyder, at der ikke er fundet blod i din afføringsprøve. Du vil modtage prøvesvaret med Digital Post. Du vil automatisk blive inviteret til screening igen om to år, hvis du forsat er mellem 50 og 74 år.
  Hvis du oplever symptomer på tarmkræft, inden du modtager næste invitation, opfordres du til at henvende dig til din praktiserende læge.
 • Unormalt svar
  Et unormalt prøvesvar betyder, at der er fundet blod i din afføringsprøve. Det er derfor nødvendigt at undersøge tyk- og endetarmen nærmere for at afklare, om der er tarmkræft eller forstadier hertil (polypper), der bør fjernes. Tarmen undersøges ved en kikkertundersøgelse (koloskopi).
  Prøvesvaret sendes med almindelig papirpost. I brevet angives et tidspunkt til kikkertundersøgelse, og der medfølger et udrensningsmiddel, som skal indtages inden kikkertundersøgelsen. Du vil også modtage prøvesvaret og tiden til kikkertundersøgelse med Digital Post.
  Du har ret til en kikkertundersøgelse senest 14 dage efter, at prøven blev fundet unormal.
 • Uegnet svar
  I få tilfælde vil det ikke være muligt at analysere afføringsprøven, og prøvesvaret vil være uegnet. Du anbefales derfor at tage en ny prøve. Sammen med prøvesvaret får du tilsendt en ny afføringsprøve.

Hvis du ikke modtager svar på din afføringsprøve, skal du kontakte Afdeling for Folkeundersøgelser.

Kontakt Afdeling for Folkeundersøgelser

 

Videre forløb

Kikkertundersøgelse af tarmen (koloskopi)

En kikkertundersøgelse af tarmen (koloskopi) tilbydes, hvis der er fundet blod i afføringsprøven. Formålet er at undersøge tarmen nærmere for at afklare, om dette skyldes tarmkræft eller forstadier (polypper) hertil, der bør fjernes.

Kikkertundersøgelser af tarmen foregår på hospitalet i enten Gødstrup, Randers, Viborg eller Horsens.

Ændring af tid eller sted for kikkertundersøgelse

Hvis du ønsker at ændre tidspunktet eller sted for undersøgelsen, skal du kontakte den afdeling, hvor undersøgelse skal foregå – kontaktoplysninger vil fremgå af indkaldelsen.

Før kikkertundersøgelsen

Før kikkertundersøgelsen skal du hjemmefra tage et afføringsmiddel til udrensning af tarmen. Med indkaldelsen til kikkertundersøgelsen følger en kostplan og et afføringsmiddel kaldet 'Plenvu®'. Udrensningen starter med en særlig kostplan fire dage før kikkertundersøgelsen. Dagen før kikkertundersøgelsen og fire timer før undersøgelsen tages afføringsmiddel for at sikre, at tarmen er tom.

Læs mere information om kikkertundersøgelse af tyk- og endetarm [PDF]

Vi anbefaler, at du før undersøgelsen planlægger hjælp til hjemtransport, og planlægger at du har mulighed for at holde fri resten af dagen

Kontakt hospitalet forud for kikkertundersøgelsen (koloskopi) hvis du:

 • tager anden blodfortyndende medicin end Magnyl
 • har tarmkræft eller er i et behandlings- eller kontrolforløb for sygdom i tyk- eller endetarm (f.eks. Morbus Crohn eller Colitis Ulcerosa) og regelmæssigt får udført en kikkertundersøgelse af tarmen.
 • har sukkersyge, der behandles med insulin
 • har svær hjerte- eller lungesygdom
 • har svær nyresygdom eller er i dialyse
 • har Føllings sygdom
 • ikke er selvhjulpen.

I indkaldelsen oplyses telefonnummer på den hospitalsafdeling, hvor du er indkaldt til kikkertundersøgelse.

Selve undersøgelsen

Ved kikkertundersøgelsen føres en bøjelig kikkert ind gennem endetarmen og op gennem tyktarmen. Undersøgelsen foretages af en læge eller en sygeplejerske, som er specialuddannet i at udføre undersøgelsen. Undersøgelsen tager ca. ½ til 1 time.

Der kan være smerter forbundet med en kikkertundersøgelse. Det er muligt at få smertestillende og/eller beroligende medicin ved undersøgelsen.

Da der under undersøgelsen er pustet luft ind i tarmen, kan du opleve mavekneb resten af dagen. Det kan være ubehageligt og lindres bedst ved at bevæge sig eller ligge på siden.

I forbindelse med undersøgelsen skal du aftale hvordan og hvornår, du kan forvente svar på undersøgelsen.

Efter kikkertundersøgelsen

Svar på din undersøgelse

Du kan få et af følgende svar efter den supplerende undersøgelse:

 • Normal 
  Kikkertundersøgelsen kan vise, at tarmen er normal. Din risiko for at udvikle tyk- og endetarmskræft vil herefter være lille. Derfor vil du få karantæne fra screeningsprogrammet, og der vil gå 8 år, før du igen tilbydes screening for tarmkræft. Hvis du i mellemtiden er blevet 75 år, modtager du ikke flere invitationer til screening for tarmkræft.
 • Polypper
  Hvis der findes polypper i tarmen, vil disse typisk blive fjernet ved kikkertundersøgelsen. Afhængigt af resultatet af undersøgelsen vil du blive tilbudt et kontrolforløb
 • Tarmkræft
  Hvis der findes kræft i tyk- og endetarm, vil du komme i et videre udrednings- og behandlingsforløb.
 • Undersøgelsen er ikke mulig
  Hvis kikkertundersøgelsen ikke kan gennemføres, kan en CT-scanning af tarmen eller en ny kikkertundersøgelse være relevant.

Hvis du mod forventning ikke modtager svar med resultat af kikkertundersøgelsen, anbefales du at kontakte den hospitalsafdeling, hvor kikkertundersøgelsen blev foretaget.

Til pårørende

Pårørende er velkomne til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis pårørende og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende fx hjælpe med, at:

 • gennemgå vejledning til afføringsprøven
 • forberede spørgsmål hjemmefra ved behov for undersøgelse
 • hjælpe med transport til og fra undersøgelse
 • lytte til, hvad der bliver sagt ved kikkertundersøgelsen.

Info in other languages

For information in other languages (for instance Urdu, Arabic, Turkish) about the Danish cancer screening programmes, see the following links at sst.dk.

Screening for bowel cancer [sst.dk]

Kontakt kræftscreening

For hjælp og spørgsmål om screening

Afdeling for Folkeundersøgelser

Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 15
8930 Randers NØ 

Telefon

78 42 01 70
Telefontid: Alle hverdage kl. 9.00-11.00

E-mail

Skriv en sikker e-mail til os (Hav dit MitID klar) 

Selvbetjening - tarmkræft

Til eller afmeld dig screeningsprogrammet 

Du kan altid vælge om igen

Til/afmeld dig screening for tarmkræft